Senior Management  

Li Zhuoxian          Chairman

Huang Zhenhai    Director,General Manager

Li Kaisheng           Secretary of Committee for Discipline Inspection

Li Yanxu                Director,Chairman of the Labor Union

Zhou Yuming       Deputy General Manager

Li Mingliang         Director, Deputy General Manager

Xu ping                 Deputy General Manager

Yang Xinli             Deputy General Manager

Yao Jiheng            Deputy General Manager                         

XML 地图 | Sitemap 地图